Epos logo

Spolehlivý výrobce pracovního oblečení

Náhradní plnění

Naše firma byla uznána Úřadem práce za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, Dohoda č. ZLA-UZ-20/2018
Můžeme poskytovat náhradní plnění.

Co pojem "náhradní plnění" znamená?
Zákon č.235/2004 Sb., o zaměstnanosti ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v přepočteném stavu povinnost zaměstnávat 4procentní podíl osob se zdravotním postižením (OZP). Dle § 81, odst. 2 písmeno a) až c) výše uvedeného zákona plní zaměstnavatel povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu jedním ze tří způsobů nebo jejich kombinací:

  1. zaměstnáváním OZP ve výši povinného podílu
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50procentní podíl OZP nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům - tzv. náhradním plněním.
  3. odvodem do státního rozpočtu.

Kde nás najít

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat

EPOS DUO s.r.o.
Středová 5000,
760 05, Zlín
Česká republika

eposzlin@seznam.cz

+420 577 145 490
+420 731 160 144